Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Najvyššie ocenenie pre zdravotné sestry získalo päť sestier spoločnosti AGEL

20.5.2024

Aj tento rok si pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si uctila prácu laureátok zo spoločnosti AGEL a udelila im to najvýnimočnejšie ocenenie Biele srdce na Republikovej úrovni v dvoch kategóriách, ktoré si prevzali 17. mája na slávnostnom galavečere v Senci.

Povolanie sestry je v našej spoločnosti absolútnou nevyhnutnosťou a na ich prácu sa pozeráme s rešpektom, úctou i pokorou. Uznanie a obdiv za svoje nasadenie, trpezlivosť, obetavosť a nezlomnú vôľu pomáhať za každých okolností pacientom si preto právom zaslúžia. „V dnešnej spoločnosti zohráva povolanie sestry a pôrodnej asistentky kľúčovú úlohu v poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Sestry a pôrodné asistentky sú piliermi zdravotníckeho systému a ich úloha siaha ďaleko za hranice poskytovania základnej starostlivosti,“ hovorí PhDr. Jana Ondrišová, MPH, MBA

riaditeľka Odboru Kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK. „Sú to nesmierne dôležité osoby na vysokej profesionálnej úrovni, ktoré majú komplexné zručnosti a zodpovednosť pri starostlivosti o pacientov, opierajúc sa i o prax založenú na dôkazoch,“ dodáva.  

 

V kategórii sestra - manažér si ocenenie prevzala:

Mgr. Katarína Filípková, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica

Ako mentorka motivuje mladých ľudí, študentov Vysokej školy Sv. Alžbety a žiakov Strednej zdravotníckej školy v Skalici, s ktorými sa stretáva či už v praxi alebo na rôznych podujatiach organizovaných Fakultnou nemocnicou AGEL Skalica, pričom s edukáciou detí začína už u detí v predškolskom veku. Úzko spolupracuje aj s regionálnou komorou sestier v Skalici. Počas covidového obdobia bola na čele reprofilizovaného oddelenia.

Nie je nič neobvyklé, keď ráno zavolá do práce, že bude meškať, lebo poskytuje prvú pomoc zraneným pri nehodách. Rovnako, ako keď poskytla prvú pomoc lekárovi, ktorého našla skolabovaného v areáli nemocnice, a tým mu zachránila život.

Svojou srdečnosťou, obetavosťou a láskavosťou pohladí nejednu pacientsku dušu. A aj napriek pracovnej vyťaženosti vie so svojím úprimným úsmevom vyriešiť mnoho krízových situácií, ktoré dennodenná prax sestry so sebou prináša.

 

Mgr. Karol Szendrei, vedúca sestra oddelenia dlhodobo chorých, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce.

Má veľmi dobrú úroveň všeobecných a odborných vedomostí, ako aj úroveň praktických zručností. Je odborníkom, ktorý sa aktívne venuje nielen práci sestry na oddelení dlhodobo chorých, ale taktiež zastupuje svoje pracovisko na rôznych prezentačných podujatiach. Aktívne sa zúčastňuje rôznych celoslovenských i medzinárodných konferencií, organizovaných tak zamestnávateľom, ako aj Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

Významne prispieva k vysokej odbornosti a úrovni ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov. Má neuveriteľnú húževnatosť, silu, energiu, temperament, precíznosť a vytrvalosť. Nepozná slovo ,,nie“ alebo ,,nedá sa“, na každý problém pohotovo nájde riešenie. S ľahkosťou tiež zdolá každý problém. Je veľmi dobrým manažérom a organizátorom. Má organizačný talent a zmysel pre poriadok. Je dobrým poslucháčom, vie vypočuť človeka, vždy poradiť a pomôcť.

 

PhDr. Lenka Gajdošová, PhD., MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Nemocnica AGEL Krompachy

Lenka je húževnatá, pracovitá a dôsledná. K vysoko-profesionálnemu prístupu vedie celý tím vedúcich sestier i ostatný ošetrovateľský personál. Jej manažérske schopnosti sú bezpochyby jej výsadou, ktorú pretavuje do každodenného pracovného života. Je nielen vynikajúcou manažérkou, ale taktiež priateľkou a kolegyňou. Vďaka jej nasadeniu sa zefektívnilo množstvo zásadných postupov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Komplexným manažmentom prispela k zriadeniu úplne nového oddelenia dlhodobo chorých.

Aktívne sa zapája do rôznych vzdelávacích aktivít, ktoré prispievajú k profesijnému rastu v jej odbore. Zúčastňuje sa celoslovenských i zahraničných seminárov, konferencií či diskusných stretnutí. Publikovala odborné príspevky v periodikách s celoslovenskou i zahraničnou pôsobnosťou. V súčasnosti je aktívnou členkou Rady sekcie sestier v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Ošetrovateľská starostlivosť a práca v tomto odbore je pre ňu esencia, ktorej sa nikdy nevzdá.

 

Mgr. Silvia Lažová, dipl.s., MPH, vedúca sestra Kliniky liečebnej rehabilitácie, Nemocnice AGEL Košice-Šaca

Ocenená vedúca sestra sa aktívne zúčastnila viacerých celoslovenských a medzinárodných kongresov a vo významnej miere sa zaslúžila o rozvoj a skvalitnenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti na Ortopédii a Klinike liečebnej rehabilitácie. Počas pandémie ochorenia COVID-19 zriadila a viedla sestry na covidovom oddelení, kde sa prejavila jej profesionalita, odbornosť, húževnatosť a oddanosť ošetrovateľskému povolaniu.

Od januára 2023 vykonáva pozíciu prezidentky RK SaPA Košice III a aktívne organizuje celoústavné semináre a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je jej srdcovou záležitosťou. Aktuálne vyučuje klinickú prax na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach odbor praktická sestra – asistent a diplomované sestry.

Kvalitné a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pokladá Mgr. Silvia Lažová, dipl.s., MPH za nevyhnutnú a bezpodmienečnú skutočnosť pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a od roku 2016 je súčasťou tímu Interných audítorov, realizuje audity kvality QMS podľa normy ISO 9001 a audity bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti podľa štandardov Spojenej akreditačnej komisie.

Profesia sestry bola Mgr. Silvii Lažovej, dipl.s., MPH predurčená. Atribúty, akými sú ochota pomôcť, ústretovosť, zručnosť, vnímavosť, pohotovosť, dôslednosť, komunikatívnosť, nekonfliktné správanie, ju zaraďujú medzi výnimočné sestry manažérky na Slovensku.

 

V kategórii sestra v praxi ocenenie získala:

Anna Haščinová, sestra novorodeneckého oddelenia, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku

V kežmarskej nemocnici pracuje celých 48 rokov. Po maturite nastúpila na detské oddelenie a pre deti by urobila všetko. Po čase ju pracovná cesta nasmerovala na novorodenecké oddelenie. Žije prácou a práca je jej život. Miestami je prísna, ale v prvom rade vie žartovať, oplýva množstvom pozitívnej energie, a preto je obľúbená nielen v kolektíve, ale aj medzi rodičkami na oddelení. Počas dlhoročnej praxe zaučila množstvo sestier a odovzdala im nespočetné množstvo cenných skúseností.

Vychovala dve deti, no už po polroku sa vrátila späť do práce. Má päťročnú skúsenosť z detských nemocničných jaslí, kde pracovala ako zástup. Je energická a veselá a spomína si na to, že niekedy boli na pracovisku lepšie vzťahy, a to najmä kvôli tomu, že sa ako pracovný kolektív viac socializovali a venovali sa rôznym spoločným voľnočasovým aktivitám a športom. Dnes to už vníma skôr ako ojedinelé, pretože sa pre uponáhľanú dobu väčšina ponáhľa domov, aby sa mohla venovať svojej rodine.

Deti jej prirástli k srdcu, no starostlivosť o novorodencov je taktiež veľmi veľká zodpovednosť. Záleží jej nielen na zdraví bábätiek, ale často sa prihovára a pomáha rodičkám na oddelení. Komunikáciu s rodičkami a starostlivý prístup k nim vníma ako základný pilier poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Svoje smerovanie si vybrala už ako školáčka. Inšpirovala ju k tomu jej staršia sesternica, ktorá bola detská sestra a vždy sa jej to veľmi páčilo. Nevie si predstaviť, že by robila niečo iné, pretože deti sú jej život. Mám veľmi pekné spomienky na pracovné chvíle a veľmi ju teší, že sa vie rozprávať aj s matkami a aj vo veľmi zlej situácii im vie pomôcť a upokojiť ich.

Aká by mala byť podľa nej sestra? Mala by byť úprimná, mala by mať súcit a srdiečko, aby mohla s pacientmi vľúdne komunikovať. Povolanie si predsa vybrala preto, aby pacientovi pomohla. 

Späť