Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

História nemocnice

100. rokov života nemocnice. Množstvo pacientov, bolesti, utrpenia, ale aj šťastia a radosti z prinavráteného zdravia.

Nemocnica v Krompachoch bola založená v roku 1900 v období, kedy sa Krompachy stávajú strediskom banského a železiarskeho priemyslu východného Slovenska. Bola vybudovaná účelovo - neďaleko závodov na Hornádskej kolónii. Mala 60 postelí, operačný trakt, bola financovaná z prostriedkov bratských pokladníc. Hoci závodné nemocnice po 1. svetovej vojne postupne zanikali, krompašská závodná nemocnica ako najlepšie vybavená plnila svoju funkciu aj ďalej. Od 1. novembra 1925 dostáva právo verejnosti a stáva sa župnou nemocnicou. Počet postelí sa zvýšil na 64, z toho bolo 30 chirurgických, 22 interných a 12 infekčných.

Krízové tridsiate roky nepriniesli rozvoj nemocnice, zvýšil sa len počet postelí pre infekčných pacientov. V roku 1948 sa vyčlenila 1 miestnosť s pôrodnou posteľou pre komplikované pôrody.

Rok 1950 znamenal koniec monoprimariátu nemocnice. K chirurgickému primariátu pribudol aj interný. Opätovný rozvoj priemyslu v Krompachoch v povojnovom období, zvýšený počet obyvateľstva si vyžiadal rozšírenie lôžkovej kapacity, doterajšie priestory boli nedostatočné. V roku 1953 sa pristúpilo k reprofilizácii dvoch slobodární Železorudných baní na Zemanskej strane na nemocničné priestory a to sa začína nová kapitola v dejinách krompašskej nemocnice. Začína sa budovať v novom prostredí, oddelenia sa postupne sťahujú. V nových priestoroch vzniká samostatné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie s kapacitou 30 postelí, v roku 1953 detské oddelenie, tiež s kapacitou 30 postelí, interné oddelenie malo 42 postelí. V roku 1958 má nemocnica 206 postelí, stará nemocnica prestáva plniť svoju funkciu 16. októbra 1959, kedy sa chirurgické oddelenie sťahuje do súčasných priestorov. V roku 1962 vzniká TBC oddelenie s kapacitou 40 postelí, ktoré sa reprofilizujú v roku 1972 na II. interné oddelenie.

1.9.1964 bolo založené kožné oddelenie, malo 30 postelí. V 70-tych rokoch bola kapacita lôžkového fondu najväčšia, nemocnica mala 310 postelí, rozvíjala svoj materiálny aj duševný potenciál.

Súčasné obdobie činnosti nemocnice je poznamenané prebiehajúcou transformáciou zdravotníckych zariadení na Slovensku.

Počet postelí klesol na 198, k 31.08.2000 bolo uzatvorené infekčné oddelenie.
V posledných rokoch bolo ukončených v NsP niekoľko rekonštrukcií budov – gynekologicko-pôrodnícky pavilón, kuchyňa, pavilón OAIM, chirurgické oddelenie.

Od 01.01.2003 bola nemocnica delimitovaná pod mesto Krompachy.
Od 01.01.2004 podľa rozhodnutia MsZ v Krompachoch bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným Nemocnica Krompachy spol. s r.o., ktorá získala licenciu na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v nemocnici v Krompachoch.