Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Krompachy v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Cieľom predkladaného projektu je posilniť kapacitu žiadateľa vo blasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19. Predmetom projektu je obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky, ktoré prispejú ku skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19 a osobných ochranných pomôcok a vybavenia zabezpečujúceho ochranu pacientov
a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred šírením ochorenia COVID-19.

Prijímateľ: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
Nenávratný finančný prí spevok: 332 446,39 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 282 579,43 EUR


Verejné obstarávanie