Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Rekonštrukcia chirurgického pavilónu a OAIM

Tento projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti

Názov projektu: Rekonštrukcia chirurgického pavilónu a OAIM
Názov komponentu: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
Názov výzvy: „Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“
Kód výzvy: 11I02-21-V10
Kód projektu v ISPO : 11I02-21-V10-00038
Trvanie projektu: 03/2024 – 06/2026
Príspevok prostriedkov mechanizmu: 6 000 000,00 €
Celkové oprávnené výdavky: 6 822 000,00 €

Cieľom projektu je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie. Investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacienta a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov a pomôže znížiť ich odliv do zahraničia.

Projekt bude realizovaný na území Košického samosprávneho kraja, na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o, Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

Link: https://crz.gov.sk/zmluva/8730281/


Verejné obstarávanie: