Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Oddelenie dlhodobo chorých krompašskej nemocnice zorganizovalo pre seniorov olympiádu

17.7.2023

Oddelenie dlhodobo chorých v Nemocnici AGEL Krompachy pravidelne pripravuje pre svojich pacientov originálny program. Ergoterapia je účinnou metódou pomáhajúcou pacientom s rôznymi zdravotnými problémami. V dopoludňajších hodinách sa v spoločenskej miestnosti stretli dva tímy a zahrali sa na olympiádu. Personál podobnými aktivitami seniorom vytvára príjemné a socializačné prostredie, ktoré pozitívne vplývajú na zdravotný stav pacientov.

Pacienti oddelenia dlhodobo chorých v krompašskej nemocnici vykonávajú počas svojho pobytu v nemocnici nevšedné aktivity. Personál im organizuje rôzne aktivity, ktoré zahŕňa ergoterapia. „Ergoterapia pomáha ľuďom s rôznymi ochoreniami a postihnutiami dosiahnuť maximálnu úroveň nezávislosti a funkčnosti vo svojom každodennom živote. Zahŕňa diagnostiku, terapiu a rehabilitáciu pacientov s fyzickými, psychickými alebo emocionálnymi problémami. Pomáha pacientom zlepšiť ich schopnosti a zručnosti pri vykonávaní bežných úloh, ako je obliekanie, stravovanie, umývanie sa, práca a zábava,“ hovorí vedúca sestra oddelenia dlhodobo chorých Mgr. Monika Nehrerová, MPH.

V nemocnici sa snažia obohatiť hospitalizáciu pacientov rôznymi spôsobmi. Nedávnou aktivitou bola olympiáda, kedy sa pacienti rozdelili do dvoch tímov a spoločne vyplňovali rôzne úlohy. Precvičovanie kognitívnych  funkcií, ako sú vnímanie, pozornosť, pamäť, učenie, myslenie, rozhodovanie a mentálne zručnosti je dôležité, pretože ich potrebujeme na vykonávanie akejkoľvek činnosti, od relatívne jednoduchých až po tie najzložitejšie. Medzi ne patrí uvedomovanie, manipulácia s informáciami, pamäť a uvažovanie. ,,Tieto aktivity majú prospech nielen z hľadiska sociálnej interakcie, ale aj zlepšovania motoriky a psychickej pohody, ktorá je pre seniorov nesmierne dôležitá. Často sa stretávame s pozitívnymi ohlasmi samotných pacientov, u ktorých v priebehu pár dní vidíme nesmierne pokroky. To nás, samozrejme, nesmierne teší a dodáva motiváciu do ďalších podobných činností,“ dodáva vedúca sestra oddelenia dlhodobo chorých Mgr. Monika Nehrerová, MPH.

Späť