Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Školáci sa učili zásady prvej pomoci

27.6.2023

Zdravotníčka z Nemocnice AGEL Krompachy Mgr. Miriama Nemčíková sa zúčastnila špeciálneho vyučujúceho dňa. Školákom prvého stupňa základnej školy vysvetľovala základné princípy prvej pomoci. Okrem zdravotníčky mali deti zo Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14 program aj s inými záchrannými zložkami. Čo všetko sa naučili o prvej pomoci?

Pedagógovia základnej školy oslovili zdravotníčku, ktorá prišla deťom vysvetliť a názorne ukázať základné princípy prvej pomoci. „Táto akcia mala za cieľ zvýšiť povedomie detí o dôležitosti prvej pomoci a poskytnúť im základné vedomosti a zručnosti v tejto oblasti. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s niektorými základnými zásadami prvej pomoci. Inštruktáž zahŕňala napríklad vysvetlenie ošetrenia rán, zlomenín či názornú ukážka stabilizovanej polohy,“ opisuje zdravotníčka Mgr. Miriama Nemčíková, ktorá sa aktívne zúčastnila edukačného dňa na základnej škole.

"Deti chodili na inštruktáž postupne po viacerých skupinkách a na sebe a svojich spolužiakoch si mohli vyskúšať preväzovanie rán či stabilizovanú polohu. Školáci sa aktívne zapájali a odpovedali na otázky. Mnohé už vedeli, no mnohé sa priučili. Taktiež sme si zopakovali telefónne čísla a kontakty, ktoré sú nevyhnutné v prípade potreby poskytnutia pomoci. Odborníci zdôrazňujú, že včasná a správna reakcia v núdzových situáciách je kľúčová a každý by mal mať základné vedomosti o prvej pomoci. Som rada, že som mohla byť súčasťou tohto milého stretnutia a žiakom ukázať základné princípy prvej pomoci,“ dodáva Miriama Nemčíková, sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia krompašskej nemocnice.

 

Krok za krokom ako podať prvú pomoc

  1. zavolanie na tiesňové telefónne číslo 112 alebo 155
  2. volanie o pomoc okoloidúcich svedkov
  3. vytvorenie bezpečného prostredia pre záchrancu a zhodnotenie situácie bez ohrozenia vlastného života
  4. zistenie stavu základných životných funkcií zachraňovaného (vedomie, dýchanie)
  5. uvoľnenie priechodnosti dýchacích ciest zachraňovaného zaklonením hlavy
  6. poskytnutie resuscitácie – opakovaných 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy
  7. po príchode špecializovanej pomoci odovzdanie postihnutého pracovníkov záchranného systému
  8. prvá pomoc nie je o vzdelaní a zručnosti, ale o ochote, vôli a pripravenosti pomôcť
  9. strach, obavy a nečinnosť znižujú šancu resuscitovaného na prežitie
  10. akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna – rozhoduje každá sekunda
Späť