Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Zdravotníci krompašskej nemocnice absolvujú študijný program neodkladnej podpory životných funkcií

16.3.2023

Permanentné vzdelávanie je pre oblasť zdravotníctva nevyhnutnou súčasťou. Všetci zdravotníci z Nemocnice AGEL Krompachy postupne absolvujú 8-hodinový študijný program pre zdravotnícky personál, ktorý sa bude týkať neodkladnej podpory životných funkcií. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, kedy si môžu svoje zručnosti a vedomosti precvičiť aj na tréningových figurínach.

Nemocnica AGEL Krompachy si prostredníctvom spoločnosti Merea pripravila pre zdravotníkov nemocnice vzdelávací študijný program. „Nepretržité vzdelávanie je pre zdravotníkov neoddeliteľnou súčasťou ich profesie. Počas ôsmich hodín budú postupne absolvovať teoretickú a praktickú časť, počas ktorej budú využívať aj materiálno-technické vybavenie pozostávajúce z tréningovej figuríny, základných zdravotníckych pomôcok či AED – automatického externého defibrilátora. Študijný program začal prvým kurzom tento týždeň a bude pokračovať až do polovice mája, do kedy by mali kurz absolvovať už všetci zdravotníci,“ informuje námestníčka ošetrovateľskej starostlivosti krompašskej nemocnice PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.

Cieľom študijného programu je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie. „Absolventi programu budú ovládať všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch či neúrazových náhlych príhodách, s ktorými súvisí polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie či mobilizačné techniky. Dôležitým bude aj ovládanie poskytnutia kardiopulmonálnej resuscitácie dospelým a detským pacientom, vrátane použitia AED (automatického externého defibrilátora). Kurz realizovaný v rámci zabezpečenia sústavného vzdelávania pre zamestnancov v programe“ neodkladná podpora životných funkcií“ v súlade vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z., ktorá určuje povinnosť najmenej raz za 2 roky absolvovať preškolenie zamerané na obnovenie vedomosti a praktických zručností v predmetnom programe,“ dodáva námestníčka PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.

Späť