Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Krompašská nemocnica otvorila nové oddelenie

7.3.2023

Nemocnica AGEL Krompachy od konca minulého roka prevádzkuje nové oddelenie dlhodobo chorých. Oddelenie sa stalo súčasťou nemocnice a poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom blízkeho aj širšieho okolia. Kompletne zrekonštruované oddelenie má kapacitu 20 lôžok v prevažne dvojposteľových izbách s novým vybavením.

V minulom roku sa v krompašskej nemocnici nesťahovalo len gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. „Ukončenie nového objektu pre GPO a jeho presťahovanie, následné presťahovanie interného oddelenia a uvoľnenie jeho doterajších priestorov nemocnica využila na zriadenie úplne nového oddelenia dlhodobo chorých. Ide o novú kapacitu dlho očakávaného a žiadaného oddelenia, ako obyvateľmi regiónu, tak aj oddeleniami nemocnice. Nákladom viac ako 90 tisíc eur vznikla ošetrovateľská jednotka s 20 lôžkami v prevažne 2 posteľových izbách s kompletne novým vybavením,“ hovorí riaditeľ krompašskej nemocnice a nemocníc spišského klastra, Ing. František Lešundák.

Oddelenie dlhodobo chorých sa nachádza v pavilóne C na 3. poschodí v zrekonštruovaných priestoroch na mieste bývalého interného oddelenia. „Otvorením oddelenia sa odbremeňujú akútne lôžka nielen oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, chirurgie, interného oddelenia v našej nemocnici, ale aj neurologické, interné a onkologické oddelenia v tomto regióne. Izby sú vybavené lôžkami, polohovacím kreslom, skrinkou, televízorom a stolíkom pre osobné veci pacientov,“ približuje vedúca sestra oddelenia dlhodobo chorých Mgr. Monika Nehrerová.

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom dlhodobo chorým, po ukončení diagnostického procesu a zvládnutí akútneho stavu, pacientom s chronickými ochoreniami, pacientom po náhlych cievnych mozgových príhodách, onkologickým pacientom, imobilným pacientom či pacientom v terminálnom štádiu života. „Poskytuje pacientom liečbu bolesti a zmierňovanie príznakov nevyliečiteľnej choroby, rehabilitačnú starostlivosť a paliatívnu starostlivosť. Zároveň poskytujeme rehabilitačnú starostlivosť pacientom po ortopedických a traumatologických operáciách. Metódou práce je komplexné posúdenie pacienta a stanovenie liečebného a rehabilitačného plánu so zameraním sa na zlepšenie sebestačnosti, geriatrická rehabilitácia, nácvik denných činností a aktivizácia. Cieľom je udržanie a zlepšenie aktuálneho stupňa sebestačnosti a zlepšenie kvality života,“ dodáva vedúca sestra Mgr. Monika Nehrerová.

Späť