Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

„Liečba sepsy je náš každodenný chlebíček,“ vraví primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny krompašskej nemocnice

13.9.2022

Dnešok, 13. september, poznáme aj ako Svetový deň sepsy. Primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice AGEL Krompachy, MUDr. Adriana Dzugasová, v rozhovore približuje zásadné príznaky a prevenciu voči tomuto ochoreniu. Na oddelení sa s týmto život ohrozujúcim ochorením zdravotníci stretávajú pomerne často. Sepsa postretne až 10 % všetkých kriticky chorých hospitalizovaných pacientov. Kto patrí k ohrozeným a ako sa dá ochoreniu predísť?

Čo je sepsa?

Sepsa je život ohrozujúce ochorenie, ktoré je spôsobené neprimeranou odpoveďou organizmu na infekciu. Sepsu vyvolávajú infekčné organizmy akými sú baktérie, huby, plesne. Sepsa a septický šok postihujú každoročne milióny ľudí na celom svete, nevynímajúc Slovensko. Úmrtnosť na septický šok sa pohybuje okolo 17 až 34 %.

 

Ako vzniká toto ochorenie?

Ochorenie môže vzniknúť rôznymi spôsobmi. Napríklad, ak sa poraníme a dostaneme infekciu rany, alebo prechladneme a dostaneme zápal pľúc, alebo infekciu močových ciest, alebo sme v nemocnici po operácii a infikujeme sa nemocničnými baktériami rezistentnými na antibiotiká. Pri normálnom priebehu zápalovej odpovede v infikovanom tkanive začína obrazne neľútostný boj medzi imunitným systémom a mikroorganizmami, ktorý je potrebné lokalizovať len na miesto infekcie, aby mikroorganizmy nemali kam uniknúť. V prípade sepsy sa šíri infekcia z ložiska krvnou alebo lymfatickou cestou a dochádza k systémovej aktivácii imunitného systému, kedy sa do krvi uvoľní veľké množstvo obranných látok, ktoré môžu spomaliť tok krvi, a tak poškodiť vnútorné orgány (pľúca, obličky, pečeň), čo môže viesť k ich zlyhaniu, alebo až smrti.

 

Akých pacientov sa toto ochorenie týka?

Sepsa môže vzniknúť u každého človeka s infekciou, ale niektorí ľudia sú viac rizikoví. Medzi rizikovejšie osoby patria starí ľudia (vek nad 65 rokov), malé deti, osoby s oslabenou imunitou (po transplantácii, vrodená porucha imunity), osoby s pridruženými chorobami (diabetici, onkologickí pacienti), či pacienti po operačných výkonoch a traumách.

 

Aká je prevencia voči tomuto ochoreniu?

Najúčinnejšou prevenciou je dostatočná hygiena, správna životospráva a predchádzanie infekciám. V prípade príznakov ako horúčka, vysoká srdcová frekvencia, nízky krvný tlak, zrýchlené dýchanie alebo sťažené dýchanie, stavy zmätenosti a dezorientácie, slabosť, únava a ťažkosti s močením (málo moču), je nutné skoré vyhľadanie lekárskej pomoci a v prípade potvrdenia bakteriálnej infekcie skoré nasadenie antibiotík.

 

Liečili ste už pacientov s týmto ochorením?

Sepsa sa vyskytuje naprieč všetkými medicínskymi odbormi. Je dôsledkom komplikácií závažných ochorení, patologických stavov alebo nekontrolovaných infekcií. Preto sa zdôrazňuje jej včasné odhalenie, identifikácia stavu pacienta a iniciácia liečby ešte pred prijatím na pracovisko intenzívnej medicíny. Následne má cielená diagnostika a liečba pokračovať v podmienkach intenzívnej starostlivosti. Áno, liečba sepsy je náš každodenný chlebíček. Vyskytuje sa asi u 10 % kriticky chorých pacientov hospitalizovaných na klinikách a oddeleniach intenzívnej medicíny.

 

Ako dlho trvá liečba tohto ochorenia?

Faktory, ktoré ovplyvňujú trvanie liečby a jej úspešnosť sú: vek a celkový stav pacienta, pridružené ochorenia, včasné stanovenie diagnózy, včasné začatie liečby a tiež počet zlyhávajúcich orgánov a vzniknutých komplikácií. Hlavným princípom kauzálnej liečby je eliminácia infekčného zdroja alebo ložiska infekcie agresívnou antibiotickou terapiou a/alebo chirurgickou intervenciou (operačne, drenážou). Pre efektivitu ATB liečby u septického šoku je dôležitý čas jej začatia. Antibiotická liečba musí byť nasadená čo najskôr, do 1 hodiny od rozpoznania infekcie. Každá hodina zdržania v začatí ATB liečby významne znižuje šancu na prežitie. Úspech liečby sepsy vyžaduje tímovú spoluprácu intenzivistov, chirurgov, mikrobiológov a rádiodiagnostikov.

Späť