Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Krompašskú nemocnicu navštívili študentky Prešovskej univerzity v Prešove

22.4.2022

Študentky pôrodnej asistencie navštívili Nemocnicu AGEL Krompachy. Budúce pôrodné asistentky a študentky Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity prišli navštíviť priestory potenciálneho pracovného pôsobenia. Krompašská nemocnica ponúka študentkám brigádnickú prax a absolventky odboru pôrodnej asistencie víta s otvorenou náručou.

Krompašskú nemocnicu navštívili so svojimi pedagogičkami študentky Fakulty zdravotníckych odborov. „Sme veľmi radi, že sa študentky pôrodnej asistencie prišli pozrieť do našej nemocnice. Ponúkame im brigádnickú prax a možnosť implementovania teoretických vedomostí v praxi a získania praktických skúseností. Absolventky pôrodnej asistencie odmeňujeme tak, aby sme boli konkurencieschopní, ponúkame náborový príspevok, vytvárame priestor pre odborný rozvoj a kladieme veľký dôraz na možnosť kariérneho rastu,“ informuje námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť a organizátorka stretnutia, PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.

Pôrodné asistentky sú pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie veľmi dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou. Počas krátkej návštevy vedenie nemocnice a vedenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia predstavili prácu v zdravotníckom zariadení, ukázali študentkám a absolventkám nové priestory, pracovné prostredie oddelenia a odpovedali na otázky, ktoré mladé študentky zaujímali. „Tešíme sa na budúcu spoluprácu s novými pôrodnými asistentkami. Naše gynekologicko-pôrodnícke ich veľmi potrebuje a veríme, že niektoré zo študentiek sa v blízkej budúcnosti rozhodnú pridať do tímu našich zdravotníkov,“ dodáva námestníčka krompašskej nemocnice.

„So vznikom Fakulty zdravotníckych odborov vznikol aj odbor pôrodná asistencia, ktorý sa každoročne teší veľkému záujmu študentiek. Naše kapacitné a personálne dôvody však zapríčiňujú, že nemôžeme prijať viac ako 45 študentiek. Štúdium tohto odboru je pomerne náročné a zahŕňa 4800 vyučovacích hodín, z ktorých 50% tvorí klinická prax. Túto realizujeme predovšetkým vo Fakultnej nemocnici J.A Reimana v Prešove, ale súvislú a prázdninovú prax majú študentky možnosť realizovať v miestach svojich bydlísk a iných zazmluvnených zdravotníckych zariadení. V rámci akademického roka študentky dostávajú priestor na oboznámenie sa s nemocničným prostredím, v ktorom sa zoznamujú s praktickými a inovatívnymi procesmi klinickej praxe. Naše študentky majú v praxi 100 % uplatnenie. Hovorím študentky, pretože za celých 20 rokov existencie nášho odboru, sme mali len 3 mužov, ktorí sa o tento odbor zaujímali,“ hovorí PaedDr. Mgr. Helena Galdunová, PhD., zástupkyňa vedúcej Katedry pôrodnej asistencie pre klinickú prax.

Späť