Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Personál sa zomkol a získal na sebavedomí, že vie zvládnuť aj ťažké situácie

16.7.2020

Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých, nielen zdravotníkov, ale aj pre pacientov a ich príbuzných, zaťažkávajúcou skúškou. Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 preverila sily, trpezlivosť a pripravenosť všetkých rýchlo riešiť problémy, ktoré dovtedy nemocnice nepoznali a na novú realitu sa adaptovať. O tom, ako táto situácia ovplyvnila chod Nemocnica AGEL Krompachy, a ako celkovo hodnotí prvý polrok 2020, sme sa porozprávali priamo s jej riaditeľom, MUDr. Miroslavom Krausom.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2020 vo Vašej nemocnici?

Prvý polrok 2020 bol pre nemocnicu v Krompachoch obdobím premien. Rok sme začínali rozsiahlou rekonštrukciou náhradných priestorov pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ktoré sme museli vysťahovať z dôvodu realizácie projektu z fondov EÚ pod názvom „Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Krompachy spol. s r.o.“ Vo februári sme „prežili“ sťahovanie oddelenia do náhradných priestorov a mysleli sme si, že to najhoršie máme za sebou. Netušili sme, ako sa v najbližších týždňoch zmení náš každodenný život.

Bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu?

Od prvých marcových dní sme sa vyrovnávali s nastupujúcou epidémiou koronavírusu, ktorá významne zasiahla do chodu  nemocnice. Snaha o zabezpečenie osobných ochranných pomôcok, budovanie tzv. červených zón, preškolenie personálu – to sú len niektoré z hlavných úloh, ktoré sme urýchlene riešili, stretávali sme sa s obavami zamestnancov na jednej strane, ale aj s odhodlaním zvládnuť tieto situácie. Krompašská nemocnica sa ocitla v centre karanténnych oblastí, kontakty s podozrivými pacientami boli každodenné. Tieto situácie však mali aj svoje pozitíva – personál sa zomkol, získal na sebavedomí, že vie zvládnuť aj ťažké situácie.

Zmenilo sa správanie pacientov za uvedené obdobie? Ak áno, v čom?

Pandémia zmenila aj správanie pacientov – boli trpezlivejší, rešpektovali nastavené pravidlá. Režim, ktorý bol nastavený v celej spoločnosti aj v nemocniciach, znamenal síce menší počet pacientov na lôžkach nemocnice, ale na druhej strane náročnejšiu prácu.

V porovnaní s inými rokmi, koľko ste ošetrili, resp. hospitalizovali pacientov?

Výkonnosť nemocnice klesla následným zrušením plánovaných operácií  približne o 50 %, riešili sme v podstate iba akútne stavy.

Čo je najsilnejšou devízou Vašej nemocnice?

Po ukončení opatrení sa pacienti vracajú, nemocnica sa v priebehu  posledných týždňov dostala do normálneho režimu, oddelenia zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Pokračujeme v realizácii obnovy Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, realizujeme výmenu CT aj RTG prístroja.

Darí sa Vám riešiť všeobecný personálny nedostatok ľudí v zdravotníctve?

Personálne je nemocnica zabezpečená, v kategórii zdravotných sestier nám personál nechýba, pociťujeme však nedostatok lekárov na viacerých oddeleniach nemocnice.

Späť