Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

V Nemocnici Krompachy pokračuje rekonštrukcia priestorov oddelenia gynekológie a pôrodníctva

8.6.2020

Nemocnica Krompachy spol. s r.o., ktorá je členom skupiny AGEL, pokračuje v modernizácii svojho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, práce sa začali vo februári tohto roka a epidemiologická situácia ich nespomalila. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z Integrovaného regionálneho operačného programu na túto rekonštrukciu získala 3,71 milióna EUR. Stavba pod názvom ,,Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Krompachy spol. s r.o.“ by mala byť hotová v júni budúceho roka a nemocnica sa na financovaní bude podieľať 10%.

Stavba prebieha presne podľa harmonogramu a bez komplikácií. ,,Momentálne začala príprava technologických častí a dopĺňania nových rozvodov časti. V exteriéri rekonštruovanej budovy prebehli sanačné práce budovy a  príprava lešenia pred začatím prác na zateplení. V najvyššom bode podlažia bola odstránená pôvodná strecha a začali práce na nadstavbe štvrtého podlažia,“ hovorí riaditeľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Cieľom projektu je modernizácia gynekologicko-pôrodníckeho pracoviska s vytvorením dostatočných a moderných kapacít na zvýšenie efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, po ktorej je narastajúci dopyt, zníženie doby hospitalizácie na akútnych lôžkach a zvýšenie obložnosti lôžok.

,,Modernizáciou Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sa rozšíri kapacita oddelenia na 34 lôžok, pribudnú izby s vysokým štandardom aj s možnosťou individuálneho prístupu k pacientkam, vzniknú nové pôrodné a operačné sály. Súčasťou príspevku z eurofondov je aj doplnenie prístrojovej techniky v nemocnici – výmena CT prístroja za prístroj s vyšším štandardom, výmena RTG prístroja za plne digitalizovaný prístroj, operačné stoly a lampy pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,“ uviedol MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ nemocnice.

Modernizácia oddelenia, vzhľadom na svoj rozsah, nie je  možná počas prevádzky oddelenia, preto sa nemocnica rozhodla celé oddelenie presťahovať do náhradných priestorov. Aj tieto však museli prejsť kompletnou rekonštrukciou tak, aby plne vyhovovali potrebám mamičiek a bábätiek. Náhradné priestory, v ktorých je Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie dočasne umiestnené, sa nachádzajú v pavilóne E.

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50 000 obyvateľov. Nemocnica má 6 základných oddelení, 12 odborných ambulancií. Od 1.7.2008 sa stopercentným vlastníkom Nemocnice Krompachy stala spoločnosť AGEL SK. 

Späť