Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Nemocnica Krompachy zrekonštruovala priestory pre dočasné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnica začína s budovaním úplne novej gynekológie.

13.2.2020

Nemocnica Krompachy spol. s r.o., ktorá je členom skupiny AGEL, dnes slávnostne začala s modernizáciou svojho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia za účasti podpredsedu predstavenstva AGEL SK Jána Slávika a primátorky mesta Krompachy Ivety Rušinovej. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z Integrovaného regionálneho operačného programu na túto rekonštrukciu nemocnica získala 3,71 milióna EUR. Stavba pod názvom ,,Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Krompachy spol. s r.o.“ by mala byť hotová za 18 mesiacov a nemocnica sa na financovaní bude podieľať 10 %.

Cieľom projektu je modernizácia gynekologicko-pôrodníckeho pracoviska s vytvorením dostatočných a moderných kapacít na zvýšenie efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, po ktorej je narastajúci dopyt, zníženie doby hospitalizácie na akútnych lôžkach a zvýšenie obložnosti lôžok. Gynekologicko – pôrodnícke a novorodenecké oddelenie sú najvyťaženejšími oddeleniami nemocnice. Vlani sa tu narodilo 795 detí, mamičky si pochvaľujú prístup lekárov, lekársku starostlivosť, výborné podmienky, ochotu a ústretovosť a do Krompách prichádzajú rodičky aj zo širšieho regiónu.

,,Modernizáciou Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sa rozšíri kapacita oddelenia na 34 lôžok, pribudnú izby s vysokým štandardom aj s možnosťou individuálneho prístupu k pacientkam, vzniknú nové pôrodné a operačné sály. Súčasťou príspevku z eurofondov je aj doplnenie prístrojovej techniky v nemocnici – výmena CT prístroja za prístroj s vyšším štandardom, výmena RTG prístroja za plne digitalizovaný prístroj, operačné stoly a lampy pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,“ uviedol MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ spoločnosti.

Plánovaná modernizácia oddelenia, vzhľadom na svoj rozsah, nebude možná počas prevádzky oddelenia, preto sa nemocnica rozhodla celé oddelenie presťahovať do náhradných priestorov. Aj tieto však museli prejsť kompletnou rekonštrukciou tak, aby plne vyhovovali potrebám mamičiek a bábätiek. Náhradné priestory, v ktorých je Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie dočasne umiestnené, sa nachádzajú v pavilóne E a dnes boli slávnostne dané do užívania. Jeho rekonštrukciu v objeme 800 tisíc Eur financovala spoločnosť AGEL SK.

,,Náhradné priestory sme rekonštruovali od novembra 2019 a rekonštrukcia zahŕňala kompletne novú elektroinštaláciu, elektrickú požiarnu signalizáciu, aj dispozične sme priestory zmenili pre potreby našich pacientiek,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Kraus.  Súčasťou rekonštrukcie bolo vybudovanie dvoch lôžkových oddelení s 2 nadštandardnými izbami, nová sekčná sála a pôrodné boxy, kompletná obnova povrchov stien, stropov a podláh, nový lôžkový výťah aj nové evakuačné schodisko. Pri týchto prácach sa vyviezlo vyše 200 ton odpadu. Budova pavilónu E  v minulosti slúžila ako infekčné oddelenie, neskôr na administratívne účely.

 V týchto dňoch sa v nemocnici realizuje veľké sťahovanie. ,,Aby sa všetko zrealizovalo rýchlo, efektívne a predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť pacientiek, bolo nutné oddelenie na desať dní uzavrieť. Nové pacientky budeme znovu prijímať od 18. februára od 6. hodiny ráno“, vysvetlil riaditeľ neštandardné opatrenie. Po skončení modernizácie Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia plánuje nemocnica do budúcnosti využiť náhradné priestory, ktoré teraz slúžia gynekológii, pre oddelenie dlhodobo chorých. To v nemocnici teraz chýba.

,,Rád by som poprosil všetkých obyvateľov, pacientov, návštevníkov aj zamestnancov Nemocnice Krompachy o pochopenie a trpezlivosť s týmito nevyhnutnými zmenami. Je to prvý krok k tomu, aby nemocnica úspešne zrealizovala svoj rozsiahly modernizačný projekt,“ uviedol riaditeľ.

Krompašská nemocnica má za sebou jeden z najúspešnejších rokov svojej činnosti. V odborných ambulanciách nemocnice bolo ošetrených viac ako 60 000 pacientov, hospitalizovali vyše 6300 pacientov, historicky zaznamenali najvyšší počet pôrodov, kedy sa tu narodilo 795 detí, čo jasne to dokladuje dôveru a obľúbenosť nemocnice u žien zo spádovej oblasti. Najvyšší bol aj počet operácií na chirurgickom oddelení.

Nemocnica Krompachy bola prvou akvizíciou spoločnosti AGEL na Slovensku. Som rád, že za 12 rokov jej pôsobenia sa potvrdilo,  že aj menšie regionálne nemocnice sú pre pacientov veľmi dôležité, že ak vieme zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť a adekvátne služby, pacienti nám dôverujú“, uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja.

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50 000 obyvateľov. Nemocnica má 6 základných oddelení, 12 odborných ambulancií. Od 1.7.2008 sa stopercentným vlastníkom Nemocnice Krompachy stala spoločnosť AGEL SK a.s.

Späť