Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Nemocnica Krompachy sa pripravuje na rozsiahle investície

10.10.2019

Nemocnicu v Krompachoch, člena skupiny AGEL SK, čakajú výrazné zmeny. Pre zvýšenie kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa pripravuje rozsiahla rekonštrukcia jej gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorá bude spolufinancovaná aj z prostriedkov Európskej únie. Rekonštrukcia sa bude realizovať za plného chodu nemocnice s tým, že celé oddelenie bude dočasne presťahované do náhradných priestorov.

V posledných rokoch v krompašskej nemocnici výrazne narástol počet pôrodov. V roku 2018 sa tu na pôrodníckom oddelení narodilo 757 novorodencov, čo jasne dokladuje dôveru a obľúbenosť nemocnice u žien zo spádovej oblasti. Na druhej strane si však tak vedenie nemocnice, ako aj vedenie celej siete AGEL SK uvedomuje, že priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v terajšej podobe nemajú potenciál ďalší nárast pôrodov zabezpečiť vo vyhovujúcich štandardoch. V záujme zabezpečiť pre gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie priestory, ktoré spĺňajú všetky nároky na prevádzku moderného oddelenia, Nemocnica Krompachy podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, v operačnom programe IROP na rekonštrukciu týchto priestorov. Z prostriedkov EÚ bol schválený príspevok vo výške 3,4 mil. EUR, 10% sa bude na spolufinancovaní podieľať spoločnosť AGEL SK.

,,V rokoch 2020 – 2021 sa uskutoční rozsiahla rekonštrukcia budovy gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia s nadstavbou, rozšíri sa kapacita oddelenia na 34 lôžok, pribudnú izby s vysokým štandardom aj možnosťou individuálneho prístupu k pacientkam, vzniknú nové pôrodné a operačné sály. Súčasťou príspevku z eurofondov je aj doplnenie prístrojovej techniky v nemocnici – výmena CT prístroja za prístroj s vyšším štandardom aj výmena RTG prístroja za plne digitalizovaný prístroj, operačné stoly a lampy pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie“, uviedol MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ Nemocnice Krompachy spol. s.r.o.  

Plánovaná rekonštrukcia vzhľadom na svoj rozsah nebude možná počas prevádzky oddelenia, preto nemocnica pristupuje k príprave náhradných priestorov pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Tieto sa nachádzajú v budove bývalého infekčného oddelenia a budú prispôsobené pre potreby gynekológie a pôrodníctva. Investíciu v celkovej výške 700 tisíc EUR bude financovať skupina AGEL SK a rekonštrukcia týchto náhradných priestorov je naplánovaná do konca januára 2020.

,,Zamestnancov nemocnice, ale hlavne pacientov, čaká neľahké obdobie, kedy budú uskutočňované stavebné práce, aby sme im do budúcnosti vedeli ponúknuť lepšiu starostlivosť a naše služby. Z časti bude narušený bežný režim nemocnice, preto chcem širokú verejnosť požiadať o pochopenie a trpezlivosť počas realizovaných stavebných prác. Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť je pre budúcnosť nemocnice významným, na konci nášho snaženia by malo vzniknúť gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ktoré spĺňa najvyššie hygienické a prevádzkové štandardy, možnosť realizácie alternatívnych pôrodov“, uviedol MUDr. Miroslav Kraus.

Priestory, ktoré budú zrekonštruované v budove bývalého infekčného oddelenia – pavilón E, plánuje nemocnica do budúcnosti využiť pre oddelenie dlhodobo chorých, ktoré v nemocnici teraz chýba.

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50 000 obyvateľov. Nemocnica má 6 základných oddelení, 12 odborných ambulancií a oddelenia SVaLZ. Od 1.7.2008 sa stopercentným vlastníkom Nemocnice Krompachy stala spoločnosť AGEL SK a.s..

Späť