Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Nemocnica Krompachy zrekonštruovala operačné sály a rádiologické oddelenie

26.6.2018

Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, zrekonštruovala operačné sály a rádiologické oddelenie. Vybudovanie operačných sál predstavuje investíciu vo výške viac ako 496 tisíc eur. Modernizácia rádiologického oddelenia si vyžiadala finančné prostriedky vo výške viac ako 86 tisíc eur. Nákup nového RTG prístroja vyšiel nemocnicu na takmer 118 tisíc eur. Celková suma, ktorá sa viaže k modernizácii krompašskej nemocnice predstavuje viac ako 700 tisíc eur. Ide o jeden z najväčších investičných projektov v Nemocnici Krompachy za obdobie posledných rokov.

Celková rekonštrukcia operačných sál trvala 4 mesiace. Vytvorili sa dve operačné sály s hygienickým filtrom a skladovými priestormi pre zdravotnícky materiál, sterilizáciou a  zázemím pre personál. Predmetom rekonštrukčných prác bolo i vybúranie  a odstránenie starých povrchových úprav (stien, stropov, podláh), vybúranie nepotrebných priečok, vybudovanie nového dispozičného riešenia, vybúranie nesúdržných podláh a vybudovanie kompletných nových podkladových vrstiev. Na operačných sálach sa kompletne  vymenili  elektroinštalácie vrátane nového napájania. Inštalovala sa  profesionálna vzduchotechnika a klimatizácia do čistého prostredia,  dodalo sa  UPS záložného zdroja elektrickej energie. Zmenou prešli i rozvody distribúcie medicinálnych plynov, stlačeného vzduchu a odsávania anestéznych pár.  

Krompašská nemocnica sa vďaka týmto investíciám ďalším krokom priblížila k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti. Potreba modernizácie súvisí s rozvojom medicínskeho vedomia a zdokonaľovaním sa zdravotníckej techniky.

,,Nové operačné sály spĺňajú všetky technické, hygienické, bezpečnostné a estetické kritériá operačných sál v 21. storočí. Centrálny rozvod medicínskych plynov, klimatizácia, odsávanie anestéziologických plynov a elektrokoagulácie zvýšia komfort práce personálu na operačných sálach, čo sa v konečnom dôsledku prejaví  zlepšením kvality starostlivosti o pacientov. Tieto zmeny umožnia chirurgickému oddeleniu vykonávanie superaseptických chirurgických výkonov a skvalitnenie pooperačnej starostlivosti. Práca na oboch moderných operačných sálach zvýši počet a spektrum operačných výkonov,“ uviedol MUDr. Rudolf Pustay, primár chirurgického oddelenia. 

Investície do prístrojového vybavenia spočívajú v nákupe laparoskopického a klasického inštrumentária, artroskopickej veže s inštrumentáriom, operačných stolov, operačných lámp a autoklavu. Celková výška investícii do nového prístrojového vybavenia na operačných sálach predstavuje 185 tisíc eur.

Nemocnica Krompachy v minulom roku ošetrila na chirurgickej ambulancii 14 567 pacientov. Počet ukončených hospitalizácií na chirurgickom oddelení za rok 2017 predstavuje 1 623 pacientov. Zdravotnícke zariadenie zrealizovalo na chirurgickom oddelení v minulom roku 1 180 operácií.

Výmena 27 ročného rtg prístroja,  za nový, moderný prístroj  stála nemocnicu  takmer  118 tisíc eur.  Rádiologické pracovisko má už dnes nové omietky, prvky radiačnej ochrany (rtg okno, dvere), nové posuvné dvere, novú  elektroinštaláciu, zdravotechniku a elektrostaticky vodivú podlahu.

,,Na rtg pracovisku bol inštalovaný plne digitalizovaný rtg prístroj, ktorý odbúral klasické snímkovanie na rtg kazety a ich spracovávanie, významne znížil dávku použitého rtg žiarenia. Súčasťou je aj nová popisovacia stanica rtg snímkov, vybavená špeciálnymi monitormi, celkove sa skrátil čas na spracovanie rtg obrazu,“ dodal MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ Nemocnice Krompachy.

Zrekonštruované pracovisko sa vyznačuje vysokým štandardom, umožňuje prístup do siete k záznamom, ktoré sa archivujú v centrálnom digitálnom úložisku PACS. Lekári majú toho času k dispozícií digitálne snímky, dokážu si ich zobraziť napríklad na operačnej sále. Digitalizácia umožňuje i rýchle konzultácie naprieč rôznymi zdravotníckymi zariadeniami.

Späť