Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Krompašskí zdravotníci si osvojujú vyššie právne vedomie

29.5.2018

Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnou lekárskou komorou Košice, Subregionálnou lekárskou komorou Spišská Nová Ves, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek usporiadala špecializované podujatie určené pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky. Vzdelávacej akcie sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov z miestnej nemocnice, špecializovaných ambulancií a ambulancií prvého kontaktu nachádzajúcich sa v Krompachoch a blízkom okolí.

Ochrana práv pacientov má nezastupiteľnú úlohu v zdravotníctve. Toho času je zjavné, že  pozorujeme jej vzostup, čoho dôkazom je aj zvýšený počet informácií a vzdelávacích akcií z oblasti medicínskeho práva.

„Spoločné podujatie pre lekárov aj zdravotné sestry malo za cieľ prispieť k ďalšiemu vzdelávaniu lekárov a sestier našej nemocnice. Témou podujatia bola právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka s cieľom získať všeobecný prehľad zodpovednosti pri výkone tohto povolania. Zdravotnícki pracovníci sa s týmito právnymi otázkami stretávajú každodenne pri výkone svojej praxe“ - uviedol konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Súčasný trend je hodnotený pozitívne, pretože vedie predovšetkým k zvyšovaniu úrovne právneho vedomia nielen zdravotníckych pracovníkov, ale aj pacientov ako prijímateľov zdravotnej starostlivosti. 

Uvedomenie si aj tohto aspektu je podmienkou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, čo je hlavnou prioritou každého zdravotníckeho zariadenia“ dodal MUDr. Miroslav Kraus.

Zdravotníci hovoria, že právne vedomie pacientov sa za posledné obdobie veľmi zvýšilo, hoci stále je čo naprávať a zlepšovať. K často diskutovaným otázkam patrí právo pacienta na zrozumiteľné informovanie o zdravotnom stave, právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jeho zdravotný stav v dohovorenom či adekvátnom čase a právo na slobodnú voľbu alebo zmenu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Späť