Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Zvolenský Minko Špinko vysvetľoval detičkám v Krompachoch, ako si správne umývať ruky

16.6.2017

Po prvý krát vedenie Nemocnica Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL, usporiadalo netradičný „Deň hygieny rúk“ čím sa pripojilo k projektu WHO „Umývaj si ruky – zachrániš život“. Nakoľko sa hygienické návyky nadobúdajú už v rannom detstve, včera 15.júna 2017, plyšový Minko Špinko vyrozprával svoj príbeh detičkám v Materskej škole na Hlavnej ulici v Krompachoch. Akcie sa zúčastnilo viac ako 50 detičiek zo všetkých tried, ktorým bol názorne, prostredníctvom postavičky Minka Špinka a virtuálnej rozprávky vysvetlený postup, cieľ a význam správneho a pravidelného umývania rúk. Následne si správnosť hygieny rúk overovali pomocou špeciálnej lampy s UV svetlom.

„Plyšového Minka Špinka s čistými rukami si deti obľúbili okamžite. Postavička deťom názorne vysvetlila, prečo je dôležité si správne umývať svoje ruky a čo všetko im hrozí v prípade, keď budú hygienu rúk zanedbávať. Reakcie detí a učiteliek boli fantastické. Postava zaujala pozornosť detí a následne nám kládli otázky z rozprávky a hneď si aj začali umývať rúčky, ktoré sme im  skontrolovali špeciálnou UV lampou,“ uviedla vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie Ing. Jana Krokošová.

Hlavným cieľom kampane „SaveLives: CleanYourHands“ /Umývaj si ruky - zachrániš život/, ktorá je hlavnou súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie /“CleanCareisSaferCare“/ je poukázať na to, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie ochorení  predovšetkým u zdravotníckych pracovníkov. Nozokomiálne infekcie predstavujú najzávažnejší a najdrahší epidemiologický problém. „Krompašská nemocnica patrí medzi nemocnice, ktoré majú nastavený optimálny dezinfekčný program, na oddeleniach sa používajú kvalitné a účinné dezinfekčné prípravky a dodržiavajú sa dohodnuté preventívne protiepidemické opatrenia, čím sa minimalizuje výskyt možných infekcií a tým sa zvyšuje bezpečnosť našich pacientov,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Mgr. Marta Müllerová a dodala, že deti boli za svoju pozornosť počas vyrozprávania príbehu a za výborné praktické zvládnutie techniky umývania rúk odmenené sladkosťou od Miňka Špinka, ktorý ich okamžite zaujal a potešil.

Škôlky či školy sú pre ďalší rozvoj detí nevyhnutné no zároveň zo zdravotníckeho hľadiska sú miestom vysokej koncentrácie vírusov a rôznych baktérií. „Teší ma, že všetky zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL úzko spolupracujú v otázkach hygieny a dezinfekcie v našich  nemocniciach a na základe našich skúseností spoločne hľadáme najlepšie štandardné postupy pri prevencii a boji s infekciami,“ uzavrela Ing. Jana Krokošová.   

Späť