Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Nemocnica Krompachy vzdelávala lekárov

15.12.2016

Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnou lekárskou komorou Košice, Subregionálnou lekárskou komorou Spišská Nová Ves a spoločnosťou Perfect Distribution, včera, 14. decembra 2016, usporiadala akreditovaný odborný seminár so zameraním na praktické témy z neurologických aj ortopedických ambulancií. Odborné témy sa týkali výskytu demencií v ambulancii neurológa a najčastejších príčin bolestí dolných končatín z pohľadu ortopéda. Vzdelávacej akcie, ktorá sa konala v rekreačnom stredisku Zahura – Spišské Vlachy, sa zúčastnilo približne 40 lekárov z nemocnice Krompachy, lekárov zo špecializovaných ambulancií a ambulancií prvého kontaktu.

Prínos poslednej tohtoročnej vzdelávacej aktivity je v získavaní nových poznatkov pre lekárov z iných odborov, a tým sa zároveň prispieva k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti už na ambulanciách prvého kontaktu.  Podujatie bolo zamerané na problematiku ochorení, s ktorými sa lekári často stretávajú vo svojej praxi.  Zúčastnení si navzájom odovzdávali skúsenosti z diagnostiky a liečby týchto ochorení, informovali sa o nových trendoch v liečbe.  

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti patrí k hlavným prioritám každého zdravotníckeho zariadenia. „Prednášky boli spracované a prezentované prednášajúcimi lekármi na vysokej odbornej úrovni. Medicína je odbor, ktorý sa neustále rozvíja, preto je organizovanie takýchto seminárov veľmi dôležité. Obohacuje lekárov o nové poznatky, prínosom je výmena praktických skúseností. Bohatá účasť len potvrdzuje, že lekárom nie je ľahostajný prístup k svojej profesii.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje ambulantnú a lôžkovú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. „Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov a na druhej strane aj zvyšovať odbornú úroveň zdravotníckeho personálu,“ uviedol konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Späť