Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Pacienti a návštevníci Nemocnice Krompachy sa môžu tešiť na novo upravené cesty

12.9.2016

Vďaka Mestu Krompachy sa pacienti a návštevníci Nemocnice Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL, môžu tešiť na novo upravené cesty v areáli nemocnice. Mesto Krompachy investovalo do opráv ciest 37 tisíc eur.

Dlhodobo neopravované, poškodené cesty s výtlkmi boli z väčšej časti pokryté novým asfaltom, a to hlavne na miestach, kde je nutný prevoz pacientov na vozíkoch. „Opravy trvali týždeň, čím došlo k zmene celkového vzhľadu v areáli nemocnice a hlavne ku komfortnejšiemu prevozu pacientov,“ uviedla primátorka Mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov vytváraním príjemného prostredia pomocou hodnotných a vzdelaných zamestnancov, modernizáciou prístrojového vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku. „Touto cestou sa chcem poďakovať Mestu Krompachy za podporu a realizáciu opráv v našom zdravotníckom zariadení,“ povedal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Späť