Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Krompašská nemocnica vzdeláva svoj personál

26.5.2016

Nemocnica Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL, v týchto dňoch začala s aktívnym vzdelávaním všetkých svojich zamestnancov nemocnice. Pod vedením Mgr. Marty Müllerovej boli všetci zdravotnícki a nezdravotnícki pracovníci preškolení o správnom postupe hygieny rúk a ich dezinfekcie. Postupná edukácia personálu bude trvať do konca júna 2016. Zatiaľ bolo preškolených 85 zamestnancov.

Táto vzdelávacia aktivita pozostáva z dvoch častí. Prvá  časť  je venovaná rozšíreniu teoretických vedomostí pričom v druhej časti si má možnosť každý zamestnanec prakticky precvičiť techniku správnej dezinfekcie rúk a za pomoci UV lampy si skontrolovať, či boli ruky umyté a dezinfikované správne. „Ruky zdravotníckych pracovníkov kontaminované nemocničnou mikroflórou predstavujú najčastejší a najrizikovejší spôsob prenosu nozokomiálnych nákaz. Dodržiavanie a pravidelné preškoľovanie zásad hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov patrí k najdôležitejším spôsobom prevencie nákaz,“ uviedla Mgr. Marta Müllerová námestníčka pre ošetrovateľstvo.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50 000 obyvateľmi. „Našim cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov ako i zamestnancov,“ dodal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Späť