Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Mesto Krompachy slávnostne odovzdalo do užívania Nemocnici Krompachy novo zrekonštruované odborné ambulancie

15.12.2015

Mesto Krompachy dnes, 17. decembra 2015, slávnostne odovzdalo do užívania Nemocnici Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL, rekonštruované ambulantné centrum, kde sú v 1. etape umiestnené štyri odborné ambulancie – pľúcna, diabetologická, kardiologická a gastroenterologická. Celková výška investície, na projekt pod názvom „Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP“, s ktorým sa mesto Krompachy úspešne uchádzalo v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) o nenávratný finančný príspevok, predstavuje 628 745,26 EUR. Mesto bolo prijímateľom 95 percentnej dotácie, ktorá pozostáva z finančných prostriedkov EÚ – 85 percent a štátnych dotácií – 10 percent. Nemocnica Krompachy a mesto Krompachy na dofinancovanie stavby, interiérového vybavenia a prístrojovej techniky použili vlastné zdroje. Všetkým prispievateľom išlo o to, aby došlo touto „Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky“ a k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Dnešného slávnostného otvorenia štyroch rekonštruovaných odborných ambulancií a prestrihnutia pásky sa zúčastnila primátorka Mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová,  konatelia nemocnice MUDr. Miroslav Kraus a Mgr. Miroslav Jaška a pozvaní hostia. Všetci prítomní ocenili vytvorenie príjemného a moderného prostredia pre pacientov z Krompách a okolia, čo sa iste prejaví aj v kvalite poskytovanej starostlivosti.

V rámci projektu sa rekonštruoval pavilón E nemocnice, vrátane zateplenia budovy, modernizácie kúrenia, internetového pripojenia, vytvorenia priestorov pre 4 ambulancie na 1.NP, kompletne sa na budove vymenili okná a došlo tiež ku kompletnej obnove vnútorných priestorov, kde je zabezpečený bezbariérový prístup pre pacientov. Ďalej sa renovoval suterén, kde sa nachádzajú skladové priestory, vybudovali sa tu nové šatne a sociálne zariadenia pre personál vrátane stavebnej pripravenosti pre realizáciu výťahu. „Ambulancie sú vybavené a doplnené novým prístrojovým vybavením, celkom novým interiérovým zdravotníckym nábytkom, počítačovou a tlačiarenskou technikou. Z týchto prostriedkov je zrealizovaná digitalizácia röntgenovej (RTG) dokumentácie, zakúpil sa digitalizér a monitory na prehliadanie RTG snímok,“ uviedla primátorka Mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová s tým, že presunutie týchto ambulancií z doteraz nevyhovujúcich priestorov bude znamenať zvýšený komfort pre pacientov ako i pre personál. Celkovú stavebnú rekonštrukciu zabezpečovala stavebno-projekčná spoločnosť GMT projekt, spol. s r.o. z Bardejova.

Gastroenterologická ambulancia poskytuje špeciálnu zdravotnú starostlivosť o chorých s ochoreniami pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pankreasu, žlčových ciest a žlčníka a pečene. Vykonávame diagnostiku a liečbu ochorení, pravidelné sledovanie pacientov s chronickými a onkologickými ochoreniami  a prevenciu primárnu a sekundárnu. „Vybavenie gastroenterologickej ambulancie bolo vďaka projektu doplnené o flexibilný gastroskop, rektoskop a elektrochirurgickú jednotku k endoskopu a odsávačku,“ povedal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus s tým, že tu ročne vyšetria priemerne 3600 pacientov, gastroskopicky 900 pacientov a 350 pacientov kolonoskopicky.

Kardiologická ambulancia zabezpečuje odbornú kardiologickú starostlivosť, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu pacientov so závažnejšími formami ochorení srdcovo-cievneho systému. Odborná diabetologická ambulancia poskytuje starostlivosť pacientom s ochorením cukrovky a poruchou metabolizmu lipidov. „Náplňou činnosti ambulancie okrem liečby je aj diagnostika nových ochorení u pacientov odoslaných z obvodných, či odborných ambulancií, alebo v rámci konziliárnych vyšetrení u hospitalizovaných pacientov. U nás liečeným pacientom poskytujeme aj poradenské služby - tzv. edukáciu - stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, ako si upraviť dávky INZ pri akútnom ochorení, alebo pri nadmernom fyzickom zaťažení, učíme ich pracovať s glukometrami a inými diabetickými pomôckami. Na požiadanie vieme v spolupráci s diétnymi sestrami vypracovať aj diétny plán s rozpisom jedálneho lístka. Pre diabetologickú a kardiologickú ambulanciu bol zakúpený nový ultrazvukový diagnostický prístroj, EKG, defibrilátor a odsávačka,“ vysvetľuje konateľ.

Cieľom pľúcnej ambulancie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore pneumológia a ftizeológia, diagnostika, prevencia a liečba ochorení dýchacieho ústrojenstva. „Prístrojové vybavenie pľúcnej ambulancie bolo rozšírené o spirometer, inhalátor a vybudovala sa tu samostatná čakáreň, ako aj samostatný bezbariérový vchod od bufetu,“ dodal MUDr. Kraus s tým, že pre všetky ambulancie bude slúžiť sterilizátor, do každej ambulancie pribudne LED negatoskop na prehliadanie klasických RTG snímok.

V nových priestoroch sú steny chodieb a čakární bielej farby s hnedými dlaždicami. Ambulancie sú vymaľované bielou farbou s hygienickým umývateľným náterom do výšky 1,8 m okrovej farby a bledo zeleným linoleom. Vchod od budovy administratívy bude slúžiť pre diabetologickú, kardiologickú a gastroenterologickú ambulanciu. Tieto ambulancie majú aj spoločnú čakáreň. „Som nesmierne rád, že vďaka projektu bolo investované do zakúpenia potrebnej vyšetrovacej a diagnostickej techniky, ktorá nám umožní kvalitnejšie, rýchlejšie diagnostikovať ochorenia a rozhodovať sa tak pre správnu liečbu našich pacientov,“ dodal konateľ.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov vytváraním príjemného prostredia pomocou hodnotných a vzdelaných zamestnancov, modernizáciou prístrojového vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku. „Touto cestou sa chcem poďakovať Mestu Krompachy za podporu a realizáciu projektu,“ uzavrel konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Späť