Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Nemocnica Krompachy učila sestry a pôrodné asistentky správnej komunikácii s paciento

4.12.2015

Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a spoločnosťou Perfect Distribution, včera, 3. decembra 2015, usporiadala akreditovaný odborný seminár na tému „Nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti“. Vzdelávacej akcie sa zúčastnil rekordný počet sestier z nemocnice Krompachy, sestier zo špecializovaných ambulancií a ambulancií prvého kontaktu. Záujem o seminár svojou prítomnosťou potvrdili aj členovia Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, celkový počet presiahol 130 účastníkov.

Prínos poslednej tohtoročnej vzdelávacej aktivity je nielen v získavaní nových poznatkov pre sestry a pôrodné asistentky, ale zároveň znamená skvalitnenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, prístup k potrebám a problémom pacientov. „Podujatie bolo zamerané na problematiku ošetrovateľskej starostlivosti pacientov ako pre deti, tak i dospelých. Sestry si vzájomne  odovzdávali skúsenosti a postupy ako sa starať o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami, zápalovými ochoreniami u detí a tiež preberali dôležitosť komunikácie sestra – pacient, ktorá je nástrojom uspokojovania potrieb pacienta. Veľký dôraz na starostlivosť o citlivé zuby zdôraznila sestra zo stomatologickej ambulancie“, uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Marta Müllerová.

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti patrí k hlavným prioritám každého zdravotníckeho zariadenia.„Prednášky boli spracované a prezentované sestrami s prehľadom a dôrazom na  jednotlivé témy. Ošetrovateľstvo ako nový vedný odbor sa neustále rozvíja, preto je potrebné nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti implementovať do praxe aj formou vzdelávacích aktivít. Včerajšia účasť len potvrdzuje, že sestrám nie je ľahostajný prístup k svojej profesii,“ dodala Mgr. Marta Müllerová.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov vytváraním príjemného prostredia pomocou hodnotných zamestnancov, modernizáciou prístrojového vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku.

Späť