Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Lekár Juraj Gmitrov reprezentoval Nemocnicu Krompachy v Miláne a Stokholme

26.10.2015

Lekár Nemocnice Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL, sa prednedávnom aktívne zúčastnil európskeho kongresu o artériovej hypertenzii a kardiovaskulárnej ochrane v Talianskom Miláne a na kongrese o diabetes v Švédskom Štokholme, kde reprezentoval aj Slovensko. Na týchto významných vedeckých podujatiach boli prezentované najnovšie výsledky výskumu problematiky vysokého tlaku a cukrovky, kde sa zúčastnilo viac ako 26 tisíc delegátov z celého sveta. Prostredníctvom 300 prednášok a 1000 posterov boli prezentované posledné pokroky v odbore diabetológia.

Posterové prezentácie MUDr. Gmitrova boli zamerané na nové mechanizmy regulácie krvného tlaku s liečivým dopadmi na mikrocirkuláciu (prekrvenie a výživa tkanív na úrovni drobných ciev) a diabetes. Z prezentovaných výsledkov výskumu vyplýva, že pri magnetickej stimulácií sinokarotických baroreceptorov (biologické štruktúry, detektory a normalizátory zvýšeného tlaku krvi, umiestnené v cievnej stene v rozdvojení krkavice) u laboratórnych zvierat došlo k významnému zvýšeniu schopnosti oxidu dusnatého (NO) rozširovať cievy. NO je životne dôležitá látka, produkovaná bunkami cievnej steny, zabraňujúca ich upchatiu. Schopnosť baroreceptorov zvyšovať dilatačnú účinnosť NO nebola doposiaľ popísaná a  javí sa ako nový, veľmi dôležitý fyziologický mechanizmus s perspektívnym klinickým využitím pri liečbe artériovej hypertenzie, chronického srdcového zlyhania a diabetu,“ uviedol lekár diabetologickej ambulancie MUDr. Juraj Gmitrov, PhD..

Elektrická stimulácia baroreceptorov, prezentovaná na európskom kongrese o artériovej hypertenzii, patrí k novým, revolučným metódam liečby vysokého tlaku krvi odolnej na klasickú farmakoterapiu. Tento liečebný postup sa už zavádza do klinickej praxe s veľmi dobrými výsledkami aj pri liečbe srdcového zlyhania. Obdržané výsledky výskumu MUDr. Gmitrova vysvetľujú účinnosť tejto metódy, majú základný charakter, zasahujú najmä do odborov kardiológie a diabetológie a boli tohto roku publikované v renomovanom severoamerickom časopise Microvascular Research 98 (2015) 139-144. „Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súčasnosti až 30-50% dospelej populácie má vysoký tlak krvi. Očakáva sa, že v roku 2025 stúpne výskyt hypertenzie o 60%. Obdobné obludné rozšírenie má aj cukrovka. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) až 8,4% celosvetovej dospelej populácie má diabetes. V súčasnosti 382 miliónov ľudí má cukrovku a do roku 2035 sa predpokladá ich nárast až na 592 miliónov. Celosvetové finančné náklady na liečby týchto ochorení dosahujú astronomické rozmery. Odhaduje sa že v roku 2013 cukrovka spotreboval 11% celosvetových nákladov na zdravotníctvo v hodnote – 548 miliárd USD, liečba vysokého tlaku krvi a jeho dôsledkov len v USA v r. 2010 stala 76,6 miliárd USD. Preto artériovú hypertenziu a diabetes možno považovať za permanentnú pandémiu, porovnateľnú s infekčnými ochoreniami ako mor, cholera alebo chrípka, vyžadujúcu koordinované medzinárodné úsilie,“ uzavrel MUDr. Juraj Gmitrov, PhD..

Späť