Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Nemocnica Krompachy poučila sestry a pôrodné asistentky o nových trendoch v ošetrovateľstve

9.10.2015

Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a spoločnosťou Perfect Distribution, včera, 8. októbra 2015, usporiadala akreditovaný odborný seminár miestnej úrovne na tému „Nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti“. Vzdelávacej akcie sa zúčastnilo 100 sestier z nemocnice Krompachy, sestry zo špecializovaných ambulancií a ambulancií prvého kontaktu.

Vzdelávacie podujatie bolo určené všetkým sestrám a pôrodným asistentkám pracujúcim v nemocničných ambulanciách a oddeleniach. „Podujatie bolo zamerané na nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti. Prvá prednáška na tému „Multikultúrne aspekty v ošetrovateľstve“, bola venovaná  téme, ktorá je momentálne aktuálna v celej Európe, a to je príchod utečencov aj na Slovensko. Zameraná bola nato ako postupovať v prípade, že bude nutné ošetriť túto skupinu ľudí v našich zdravotníckych zariadeniach. Špecifikovala čo je multikulturizmus aké sú aspekty ošetrovateľskej starostlivosti. ďalšejprednáške s názvom „Entonox – alternatíva bezbolestného pôrodu“ autorky zdôraznili, že aj pôrod môže byť v rámci možností príjemným zážitkom pre budúcu mamičku a to prostredníctvom novej  metódy , ktorú zaviedli na gynekologicko-pôrodníckom oddelení pred pár mesiacmi. Podľa štatistických údajov tento spôsob alternatívneho pôrodu si vyberá čoraz viac mamičiek. Účastníci si  mohli vypočuť aj prednášku na tému „Nová legislatíva v hygiene rúk, kde boli sestry oboznámené s novelizáciou Vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z. z. obsiahnutej vo Vyhláške č. 192/2015 Z. z. o nových postupoch v hygiene rúk“, uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Marta Müllerová.

Úlohou tejto odbornej vzdelávacej akcie je oboznamovať sestry a pôrodné asistentky so zavádzaním nových trendov v ošetrovateľskej starostlivosti, a predstaviť nové možnosti a novelizácie v  legislative týkajúcej sa zdravotnej starostlivosti, ako aj výmenu informácií a posilniť spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov vytváraním príjemného prostredia pomocou hodnotných a vzdelaných zamestnancov, modernizáciou prístrojového vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku.

Späť