Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Nemocnica Krompachy usporiadala pre sestry a pôrodné asistentky prvú odbornú vzdelávaciu aktivitu v tomto roku

17.6.2015

Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek a spoločnosťou Martek Medical, včera, 16. júna 2015, usporiadala akreditovaný odborný seminár miestnej úrovne na tému „Problematika ošetrovateľskej starostlivosti“. Vzdelávacej akcie sa zúčastnilo 80 sestier z nemocnice Krompachy, sestry zo špecializovaných ambulancií a ambulancií prvého kontaktu.

Vzdelávacie podujatie bolo určené všetkým sestrám a pôrodným asistentkám pracujúcim v nemocničných ambulanciách a oddeleniach. „Podujatie bolo zamerané na problematiku ošetrovateľskej starostlivosti pacientov ako pre deti, tak i dospelých. Prvá prednáška na tému „Základná kardiopulmonálna resuscitácia dospelých – multidisciplinárna spolupráca“, bola venovaná  dôležitosti vedieť poskytnúť prvú pomoc. Prednáška bola zameraná nato ako postupovať v prípade  zlyhania životných funkcií u hospitalizovaných pacientov, s praktickou ukážkou na figuríne. V prednáške  Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta  s pľúcnym edémom autor prednášky zdôraznil príčiny choroby a úlohu ošetrovateľského tímu na zvládnutie kritického stavu. Účastníci si  mohli vypočuť aj prednášku na tému „Kolostómia a ošetrovanie pacientov s kolostómiou“. Kolostómia je umelé vyústenie hrubého čreva cez brušnú stenu na pokožku. Tento stav si vyžaduje špecifickú starostlivosť počas pobytu v nemocnici, ale aj v domácom prostredí. Záverečná prednáška  na tému „Riziká a mimoriadne udalosti pri práci sestier na operačnej sále, bola zameraná na špecifikáciu rizík, ktoré je potrebné eliminovať v práci na operačnej sále, uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Marta Müllerová.

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti patrí k hlavným prioritám každého zdravotníckeho zariadenia. „Prednášky odprezentovali sestry, ktoré vykonávajú túto záslužnú prácu už dlhé roky. Ošetrovateľstvo ako nový vedný odbor sa neustále rozvíja, preto je potrebné nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti implementovať do praxe aj formou vzdelávacích aktivít. Sestry v našej nemocnici si neustále rozširujú svoje vedomosti a získavajú nové poznatky jednak tým, že sa zúčastňujú odborných podujatí organizovaných na regionálnej, celoslovenskej úrovni, ale aj prostredníctvom  e-learnigových aktivít,“ dodala Mgr. Marta Müllerová.

Späť