Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

Pacienti a návštevy

Nadštandardné služby

Pocit zdravia je nevyhnutným predpokladom aktívneho života aj dobrého pracovného výkonu. Prajeme si zdravie pri každej príležitosti, ale sami aktívne pri upevnení svojho zdravia vystupujeme málo. Základným prvkom pri starostlivosti o svoje zdravie je poznať svoj zdravotný stav.

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. prichádza s ponukou zdravotníckych programov, ktoré by mali prispieť k tomu, aby Vaši zamestnanci lepšie spoznali svoj zdravotný stav, aby im bolo umožnené konzultovať svoj zdravotný stav s odbornými lekármi. Chceme im umožniť získať tieto informácie v priebehu jedného dňa, bez čakania v ambulanciách.
Ponuka je komplexná, zabezpečí zamestnancom získať informácie, ktoré by pri bežnom postupe získavali niekoľko dní.

Pre zamestnávateľa je to možnosť rozšíriť svoj sociálny program pre svojich zamestnancov. Zároveň umožňuje realizovať aj zdravotné prehliadky, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť u svojich zamestnancov podľa Zákonníka práce.

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. preto prichádza s ucelenou ponukou diagnosticko-preventívnych prehliadok pre rôzne skupiny zamestnancov.

1. Diagnosticko-preventívna prehliadka zameraná na včasný záchyt srdco-cievnych a onkologických ochorení.

Tento typ prehliadky je určený pre manažérov podnikov a zahŕňa:

 • komplexné klinické vyšetrenie odborným lekárom zahrňujúce anamnézu a fyzikálne vyšetrenia jednotlivých orgánových systémov,
 • elektrokardiografické vyšetrenie,
 • pľúcne vyšetrenie,
 • klinická biochémia – krvný obraz, sedimentácia, glykémia, pečeňové testy, vyšetrenie cholesterolu, tukov v krvi, kyseliny močovej, stanovenie krvnej skupiny,
 • vyšetrenie markerov onkologických ochorení,
 • ultrazvukové vyšetrenie brušnej dutiny,
 • ultrazvukové vyšetrenie štítnej žľazy,
 • základné gynekologické vyšetrenie,
 • očné vyšetrenie – zraková ostrosť,
 • podľa potreby iné odborné vyšetrenia – kožné, chirurgické,
 • vyhodnotenie nálezu, stanovenie diagnóz, doporučenie ďalších diagnostických ev. liečebných postupov.

Navrhovaná cena 1 prehliadky podľa bodového vyjadrenia a hodnoty bodu je 132,80 €.

2. Špeciálna gynekologická diagnosticko-preventívna prehliadka so zameraním na včasný záchyt gynekologických a onkologických ochorení určená pre ženy v produktívnom veku zahŕňa:

 • gynekologickú prehliadku, vyšetrenie prsníkov,
 • základný laboratórny skríning – KO + HTK, glykémia, kyselina močová, hepatálne testy, cholesterol,
 • odobratie a fixácia steru z porcia a cervixu, mikroskopické vyšetrenie sterov,
 • ultrazvukové vyšetrenie prsníkov,
 • ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou sondou, podľa potreby vyšetrenie ciev v tejto oblasti Dopplerom,
 • podrobná lekárska správa – zhodnotenie, doporučenie ďalších diagnostických a liečebných postupov.

Navrhovaná cena 1 prehliadky podľa bodového vyjadrenia a hodnoty bodu je 43,15 €.

3. Základná diagnosticko-preventívna prehliadka, ktorej závery môžu byť využité zamestnávateľom pre potreby ZP (rizikové pracoviská, vodiči, nočná práca ...).

Táto prehliadka zahŕňa:

 • komplexné klinické vyšetrenie odborným lekárom zahrňujúce anamnézu a fyzikálne vyšetrenia,
 • EKG vyšetrenie,
 • očné vyšetrenie,
 • základné biochemické a krvné vyšetrenie,
 • rtg hrudníka vo veku nad 45 rokov.

Navrhovaná cena 1 prehliadky podľa bodového vyjadrenia a hodnoty bodu je  31,50 €.
Objednávanie zamestnancov na prehliadky vykonáva MUDr. Miriam Münnich, lekár internej ambulancie spoločnosti Nemocnica Krompachy spol. s r.o. - tel. č. 4186 289

Zamestnanci, ktorým je prehliadka zamestnávateľom odporučená sa môžu objednať buď priamo, alebo cestou personálnych oddelení na základe tohto objednávacieho listu.

MUDr. Miroslav Kraus
konateľ spoločnosti