Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

Pracoviská

Oddelenie rádiodiagnostiky

Oddelenie vykonáva široké spektrum diagnostických výkonov s využitím metód diagnostického zobrazovania. Rozsah činnosti vychádza z potrieb oddelení nemocnice I. typu s nadregionálnou pôsobnosťou.

Rádiologické oddelenie je vybavené nasledovnou diagnostickou technikou:

  • fixné rtg prístroje na skiagrafiu
  • mobilné skiagrafické a skiaskopické prístroje (operačné sály)
  • ultrazvukové prístroje s CFM dopplerom
  • CT – počítačový tomograf PHILIPS

Vykonávané druhy výkonov:

  • skiagrafia orgánov
  • široké spektrum kontrastných skiaskopických vyšetrení (GIT, venózny systém)
  • celotelové USG vyšetrenia vrátane dopplerovských vyšetrení ciev
  • celotelové CT vyšetrenia

Vyšetrenia sú dostupné všetkým pacientom v primeranej dobe podľa naliehavosti ich zdravotného stavu – akútne prípady do 24 hodín. Ostatné vyšetrenia podľa objednaní v termínoch 7 dní pri UZ.


Základným predpokladom úspešnej liečby Vašej choroby je správne a včas stanovená diagnóza. V tomto kontexte Vám ponúkame a garantujeme kvalitné služby a uchádzame sa o Vašu priazeň.