Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie klinickej biochémie

Bežná pracovná doba:
Po-Pi: 7:00-15:00

Pohotovostná služba:
Po-Pi: 15:00-7:00
So-Ne: 7:00-7:00


Laboratórne vyšetrenia sa realizujú v biologickom materiáli:

v sére, v moči, v plazme, vo výpotku, v likvori


OKB zabezpečuje celú  paletu biochemických vyšetrení:

substráty, enzýmy, minerálie, acidobazickú rovnováhu, lipidové parametre, , C reaktívny proteín - CRP, troponín I, hCG v sére aj v moči /testovanie gravidity/, OK-test /skryté krvácanie v stolici/, o-GTT (každý utorok), morfológiu erytrocytov v moči

Biochemické vyšetrenia sa prevádzajú na analyzátoroch :  
AU 480 Beckman Coulter, imuno-analyzátor Mitsubishi Pathfast, Reader FINECARE, analyzátor krvných plynov - ABL 80 FLEX, močový analyzátor DIRI FUS-2000


OKB zabezpečuje tieto koagulačné parametre :

PT /QUICK/ , APTT , EGT , fibrinogén , D-Dimer

Koagulačné metódy sa prevádzajú na analyzátore Sysmex CS-2500 System


OKB zabezpečuje tieto hematologické vyšetrenia :

krvný obraz /KO/, diferenciálny krvný obraz , počítanie retikulocytov, absolútny počet eozinofilov, osmotická rezistencia erytrocytov

Hematologický 5-populačný analyzátor MINDRAY BC-6200 umožňuje výpočet 32 parametrov krvného obrazu.

Imunohematologické vyšetrnia : vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, skúšky kompatibility, skríning antierytrocytových protilátok u pacientov i u tehotných žien, priamy a nepriamy coombsov test

Imunohematologické vyšetrenia sa prevádzajú manuálne a gélovým systémom GRIFOLS s termostatom, centrifúgou a readerom s prenosom výsledkov do PC. Krvný sklad spolupracuje s NTS Košice pri identifikácii antierytrocytových protilátok  u pacientov, pri zabezpečovaní kompatibilných krvných prípravkov, vyšetrovaní potransfúznych reakcií a pri zabezpečovaní trombocytových koncentrátov.

Vypočítané parametre:

kreatinín clearence, odhad glomerulárnej filtrácie –eGFR metódou MDRD, frakčné exkrécie  nátria, kália, vápnika, fosforu, ionizovaný vápnik, osteo-parametre, odpady bielkovín a minerálov v zberanom moči, punktáty, výpočet osmolality v sére a v moči, albumín-kreatinínový index (MAU), proteín-kreatinínový index