Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Chirurgické oddelenie

Návštevné hodiny:

Pondelok - Piatok   14,30 hod. - 16,00 hod.
Sobota - Nedeľa     13,00 hod. - 15,30  hod.

Chirurgické oddelenie patrí k základným oddeleniam nemocnice. V roku 2002 a 2014 prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Má 30 lôžok v ôsmich izbách na dvoch poschodiach. Štyri postele sú pooperačné. Súčasťou oddelenia je JIS, ktorá má štyri lôžka. Operačný trakt pozostáva z dvoch operačných sál. Nachádza sa na 1. poschodí spoločne s oddelením anestézie a intenzívnej medicíny.


Naše oddelenie zabezpečuje chirurgické služby pre spádovú oblasť nemocnice. Poskytujeme všetky základné chirurgické výkony, urgentné aj plánované. V škále operačných výkonov dominuje brušná chirurgia - operácie prietrží, apendixu, žlčníka, žlčových ciest, hrubého čreva a konečníka, vrátane onkologickej chirurgie. Operácie žlčníka, appendixu a hernií vykonávame laparoskopicky. Robíme tiež operácie prsníka a štítnej žľazy.

V cievnej chirurgii prevládajú operácie varixov dolných končatín, akútne výkony na končatinových tepnách /embolectomie, sutury ciev pri poranení/ a operácie A-V fistúl u haemodialyzovaných pacientov.

V oblasti traumatológie lekári chirurgického oddelenia riešia úrazy hlavy, brucha, hrudníka, traumy ruky a celého pohybového aparátu. V prípade nutnosti spolupracujú s vyššími pracoviskami, najmä s KÚCH v Košiciach.

Počas operačných výkonov sú použité moderné technológie - šijacie prístroje, harmonický skalpel, ktoré urýchľujú priebeh operácií a znižujú výskyt pooperačných komplikácií.

Súčasťou oddelenia je chirurgická ambulancia, v rámci ktorej pracujú tri poradne

Ročne hospitalizujeme 1 900 pacientov, ambulantne ich ošetríme okolo 21 000.


Personálne obsadenie

Na oddelení pracuje sedem lekárov. Piati z nich majú atestáciu II. stupňa z chirurgie.
Stredný zdravotný personál zahŕňa vedúcu sestru, staničnú sestru a dvanásť sestier oddelenia. Dve sestry pracujú na chirurgickej ambulancii a jedna v gastroenterologickej ambulancii.
V operačnom trakte pracujú štyri inštrumentárne sestry a dvaja sanitári.